Pérez Varela, Ana, Universidade de Santiago de Compostela, España